Partners4UrbanWater verhuist

Vanaf april 2019 is het kantoor van Partners4UrbanWater gevestigd aan de Graafseweg 274 in Nijmegen. Op onze contactpagina vindt u meer gegevens.

 

White paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!"
De toekomst van het stedelijk water is een onderwerp dat ons sinds de oprichting van Partners4UrbanWater in 2014 voortdurend bezighoudt. Een toekomstvisie op de omgang met hemelwater, met alle waterkwantiteits- en kwaliteitsvraagstukken, is bepalend voor allerlei actuele beleidskeuzes over infrastructuur, veiligheid, ontwerp en beheer.

 

Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort hebben in divers materiaal over de omgang met hemelwater uit presentaties, filmpjes, infographics en rapporten van projecten uit de afgelopen jaren gebundeld in een ‘white paper’ met onze toekomstvisie over de omgang met hemelwater. De lustrumviering van Partners4UrbanWater in 2019 is een mooie gelegenheid om deze kennis en visie over de omgang met hemelwater en met u te delen.

  

U vindt hier het white paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!". Een gastcolumn van Jeroen voor de stichting RIONED over hetzelfde onderwerp vindt u hier.

 

Waar vindt u ons in 2019? 

 

Foutaansluitingen opsporen in China

De gemeente Breda heeft een internationale samenwerking met de gemeente van Yangzhou in China. Een van de onderwerpen van de samenwerking is het opsporen en oplossen van foutaansluitingen in gescheiden rioolstelsels. De gemeente Breda en Partners4UrbanWater hebben een video gemaakt over foutaansluitingen. Rémy Schilperoort laat in deze video verschillende mogelijkheden zien om met het probleem foutaansluitingen om te gaan. (Nederlands gesproken met Chinese ondertiteling)

 

  

Antibioticaresistentie en foutaansluitingen

Op verschillende plekken in Nederland vinden we antibioticaresistente bacteriën in oppervlaktewater.  De vraag is hoe deze bacteriën in het water terecht komen. Bekende bronnen zijn de landbouw en restanten van menselijke ontlasting uit rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten. Maar ook in oppervlaktewater zonder deze bronnen vinden we resistente bacteriën. In de Regenboogbuurt in Almere onderzoeken we samen met het RIVM of foutaansluitingen van de riolering de bron zijn. Bekijk in het filmpje hoe we dit doen.


 

 

Activiteiten in 2018 

 

Carbapenemase-Producerende Enterobacteriaceae (CPE) in afvalwater

Het voorkomen van antibioticaresistentie in het milieu is een groeiend probleem. Carbapenemase-Producerende Enterobacteriaceae (CPE) zijn bacteriën die zelfs resistent zijn tegen zogenoemde laatste redmiddel antibiotica. Partners4UrbanWater helpt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een meetcampagne om inzicht te krijgen in de bijdrage van de huishoudens, ziekenhuizen en zorginstellingen aan de aanwezigheid van CPE in afvalwater. Partners4UrbanWater en het RIVM voeren het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Meer informatie bij het RIVM.)

 

Gemeente Almere wint de Goldener Kanaldeckel

Namens de gemeente Almere heeft Arjo Hof met het Regenwaterproject Almere de Goldener Kanaldeckel 2017 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse Institut für Unterirdische Infrastruktur IKT voor uitstekende prestaties in de rioleringswereld. Voor de eerste keer ging de eerste prijs naar een organisatie buiten Duitsland. Partners4UrbanWater heeft in het Regenwaterproject nauw samengewerkt met de gemeente Almere en de andere projectpartners en wij feliciteren Arjo Hof met deze prestatie!

 

Archief