Waar vindt u ons in 2021?

Ook Partners4UrbanWater gaat voorlopig digitaal. Maar u hoeft ons niet te missen.

 

Partners4UrbanWater helpt met COVID-19-rioolwateronderzoek

Sinds begin 2020 is het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt actief in Nederland. Om verspreiding van de ziekte vroegtijdig te signaleren, voeren onder andere het RIVM en KWR onderzoek uit naar het voorkomen van het virus in de riolering. Het virus komt vooral via fecaliën in afvalwater de riolering binnen. Al voordat mensen daadwerkelijk ziek worden, is het coronavirus in hun fecaliën aanwezig. We kunnen deze aanwezigheid vaststellen door de hoeveelheid genetisch materiaal (RNA) van het virus in het afvalwater te meten. De riolering is een interessante meetlocatie, omdat zich hier afvalwater van vele huishoudens verzamelt; door hier te meten kunnen we vroegtijdig een indruk krijgen van de verspreiding van het coronavirus in deze groep huishoudens. Het RIVM onderzoekt het rioolwater van de 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties die ons land rijk is. KWR meet onder andere in rioolstelsels in de regio Rijnmond. Partners4UrbanWater helpt de onderzoekers van het RIVM en KWR bij het vinden van nog meer geschikte locaties voor dit soort metingen én bij het inrichten van de meetopstellingen. Neem voor meer informatie contact op met Rémy Schilperoort. Lees ook de publicatie Passive Sampling of SARS-CoV-2 for Wastewater Surveillance voor de laatste ontwikkeling van het gebruik van passieve bemonstering voor COVID-19-rioolmetingen.

 

2020: wij waren erbij

 

Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in het riool in Utrecht

Carbapenems zijn belangrijke antibiotica voor de behandeling van infecties met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Wanneer een infectie wordt veroorzaakt door bacteriën die ook resistent zijn tegen carbapenems, zijn de mogelijkheden om te behandelen beperkt. Carbapenemresistentie komt onder andere voor bij de darmbacteriën Enterobacteriaceae: de carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae of CPE. Met hulp van Partners4UrbanWater is de aanwezigheid van CPE onderzocht in het rioolwater in de stad Utrecht. Het onderzoek toont aan dat met behulp van metingen in afvalwater het vóórkomen van CPE zowel op microschaal (door te meten in het rioolstelsel) als op macroschaal (door het meten bij RWZIs) efficiënt in kaart kan worden gebracht. Metingen in afvalwater bieden daarmee een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de verspreiding en dynamiek van CPE-dragerschap binnen een gemeenschap. Lees hier het RIVM-rapport. Neem voor meer informatie contact op met Rémy Schilperoort.

 

Partners4UrbanWater verhuist

Vanaf april 2019 is het kantoor van Partners4UrbanWater gevestigd aan de Graafseweg 274 in Nijmegen. Op onze contactpagina vindt u meer gegevens.

 

White paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!"
De toekomst van het stedelijk water is een onderwerp dat ons sinds de oprichting van Partners4UrbanWater in 2014 voortdurend bezighoudt. Een toekomstvisie op de omgang met hemelwater, met alle waterkwantiteits- en kwaliteitsvraagstukken, is bepalend voor allerlei actuele beleidskeuzes over infrastructuur, veiligheid, ontwerp en beheer.

 

Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort hebben in divers materiaal over de omgang met hemelwater uit presentaties, filmpjes, infographics en rapporten van projecten uit de afgelopen jaren gebundeld in een ‘white paper’ met onze toekomstvisie over de omgang met hemelwater. De lustrumviering van Partners4UrbanWater in 2019 is een mooie gelegenheid om deze kennis en visie over de omgang met hemelwater en met u te delen.

  

U vindt hier het white paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!". Een gastcolumn van Jeroen voor de stichting RIONED over hetzelfde onderwerp vindt u hier.

 

2019: wij waren erbij


Foutaansluitingen opsporen in China
De gemeente Breda heeft een internationale samenwerking met de gemeente van Yangzhou in China. Een van de onderwerpen van de samenwerking is het opsporen en oplossen van foutaansluitingen in gescheiden rioolstelsels. De gemeente Breda en Partners4UrbanWater hebben een video gemaakt over foutaansluitingen. Rémy Schilperoort laat in deze video verschillende mogelijkheden zien om met het probleem foutaansluitingen om te gaan. (Nederlands gesproken met Chinese ondertiteling)

 

  

Antibioticaresistentie en foutaansluitingen

Op verschillende plekken in Nederland vinden we antibioticaresistente bacteriën in oppervlaktewater.  De vraag is hoe deze bacteriën in het water terecht komen. Bekende bronnen zijn de landbouw en restanten van menselijke ontlasting uit rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten. Maar ook in oppervlaktewater zonder deze bronnen vinden we resistente bacteriën. In de Regenboogbuurt in Almere onderzoeken we samen met het RIVM of foutaansluitingen van de riolering de bron zijn. Bekijk in het filmpje hoe we dit doen.


 

 

Archief